Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£725.00
raised by 12 supporters
Donate
 Penylan, Cyncoed, Y Rhath a Cathays avatar
Penylan, Cyncoed, Y Rhath a Cathays

Pwyllgor's Apêl Penylan, Cyncoed, Y Rhath a Cathays

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

£725.00
raised by 12 supporters
Donate

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Dyma gyfle i chi gyfrannu tuag at Apêl Penylan, Cyncoed, y Rhath a Cathays i Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Ein targed fel dalgylch yw £35,000. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad. Diolch yn fawr iawn.

Mae cyfrannu drwy JustGiving yn syml, yn gyflym ac yn hollol ddiogel. Mae eich manylion yn saff gyda JustGiving - ni fyddant fyth yn eu gwerthu na'n anfon ebyst diangen. Unwaith y byddwch yn cyfrannu, byddant yn anfon yr arian yn syth at yr Eisteddfod Genedlaethol. Felly dyma'r ffordd fwya effeithlon i gyfrannu - gan arbed amser a thorri costau i'r Eisteddfod.Thanks for taking the time to visit our JustGiving page. This is your opportunity to donate to the Penylan, Cyncoed, Roath & Cathays appeal. Our area fundraising target is £35,000. We very much appreciate each and every donation - many thanks.

Donating through JustGiving is simple, fast and totally secure. Your details are safe with JustGiving - they'll never sell them on or send unwanted emails. Once you donate, they'll send your money directly to the National Eisteddfod. So it's the most efficient way to donate - saving time and cutting costs for the Eisteddfod.

Photos

1

Supporters

12