Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Roberta Williams raised £2,035 from 111 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 28/08/2021

203%
£2,035
raised of £1,000 target by 111 supporters

  Weʼve raised £2,035 to Cyfrannu tuag at ap “Arwyddo”

  Pwllheli, Gwynedd
  Funded on Saturday, 28th August 2021

  Don't have time to donate right now?

  Story

  Arwyddo - ap sydd yn annog ac ysbrydoli dysgu arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Rydym ni fel criw wedi penderfynu cymryd rhan mewn taith gerdded 25 milltir er mwyn codi arian i gyfrannu tuag at datblygiad yr ap Arwyddo. Ap tebyg i eiriadur ar eich ffon fydd Arwyddo, lle bydd modd chwilio am eiriau penodol a bydd fideos yn dangos i chi sut mae arwyddo'r geiriau yna a hynny hefo siap ceg Cymraeg.

  Mae arwyddo yn agos iawn at ein calonnau, gan ein bod yn ei ddefnyddio'n ddyddiol gyda'n teuluoedd neu yn y gwaith. Rydym hefyd yn iaith gyntaf Cymraeg, ac felly wrth arwyddo rydym oll yn ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cael ap fel hyn mor bwysig i ni gan ei fydd yn galluogi i bobl yn y gymuned leol ac ein teuluoedd a ffrindiau i ddysgu sut i arwyddo rhai geiriau a hynny drwy gan ddefnyddio siap ceg Cymraeg. Gall ddysgu sut mae arwyddo rhai geiriau wneud cymaint o wahaniaeth i bobl sydd yn dibynnu arno, ac felly rydym yn credu ei fod yn holl bwysig cael adnodd fel hyn i alluogi i bobl ddysgu sut i arwyddo rhai arwyddion syml.

  Mae'r gost o ddatblygu ap yn sylweddol, ac felly ein gobaith yw i gasglu canran o'r arian sydd ei angen er mwyn gallu cyfrannu ychydig at yr achos, rhywbeth rydym yn gobeithio fydd pawb yn cael budd allan ohono pan yn lawnsio hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.

  Diolch i chi gyd!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  We as a group have decided to take part in a sponsored walk of 25 miles to raise money to contribute towards the development of the 'Arwyddo' app. Arwyddo will be an app similar to a dictionary on your phone, where you will be able to search for specific words you want to learn to sign, and videos will then appear showing you how to sign those words and that with Welsh lip patterns, not English.

  Sign Language is very close to our hearts and that because we all use it daily with our families or at work. We are all also Welsh first language, therefore when we do sign, we do so using Welsh mouth patterns. Having an app like this is so important to us as it allows the local community and our family and friends to learn how to sign, and that being with Welsh mouth patterns. Learning to sign can make a big difference to the people who rely on the language, and we believe that it's so important to have a resource like this available for people to learn a few basic signs.

  The cost of developing an app like this is substantial, therefore we hope we can raise a percentage of the money needed so that we can contribute a little towards towards the development, something we hope everyone will benefit from when it is launched later on in the year.

  Thank you very much!

  Updates

  0

  Roberta Williams

  Updates appear here

   6 months ago

   Roberta Williams started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 6/9/2021 10.21

   Supporters

   111

   • ceinwenparry@btinternet.com

    ceinwenparry@btinternet.com

    Jun 9, 2021

    Pob lwc Lois xx

    £20.00

   • John Jones

    John Jones

    Jun 8, 2021

    Taid xx

    £25.00

   • Elfyn Wyn Jones

    Elfyn Wyn Jones

    Jun 8, 2021

    Da iawn LoisElfyn x x

    £100.00

   • Elin Goetra

    Elin Goetra

    Jun 8, 2021

    Gwych Lois! xx

    £10.00

   • Ceri Midgley

    Ceri Midgley

    Jun 8, 2021

    Arbennig, da iawn chi!!

    £10.00

   • Manon Bryn

    Manon Bryn

    Jun 6, 2021

    £20.00

   • Miriam Elin

    Miriam Elin

    Jun 3, 2021

    Da iawn 🌟

    £10.00

   What is crowdfunding?

   Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

   The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Roberta Williams

   Roberta Williams

   Pwllheli, Gwynedd

   Report this Page